Indoor Gojenje Konoplje – Kako postaviti prostor za gojenje

indoor gojenje

Kaj morate vedet, kaj se vprašati in kako vzpostaviti sistem?

Glavni izziv novih pri indoor gojenju je zasnova prostora za gojenje. Pri oblikovanju prostora za gojenje, obstaja veliko dejavnikov, ki jih je treba upoštevati: Kakšno velikost potrebujemo? Kje je prostor in kako lahko nanj vplivajo zunanji dejavniki? Kaj vse boste potrebovali, da bi vaše rastline doživele svoj najvišji potencial? S kakšnim proračunom delate? Seznam vprašanj se lahko nadaljuje večno.

Prostor za rast je lahko tako tehnično preprost ali kompleksen, kolikor se pač želimo poglobiti. Pri gradnji growroom-a so glavni dejavniki, na katere se je treba osredotočiti, pravilno prezračevanje, idealne stopnje CO2, temperatura in vlažnost ter ustrezna osvetlitev. Vse druge podrobnosti bodo odvisne od vrtnarjeve želje in prostora.

Kakšna je površina prostora za gojenje

Pred kakršnimi koli nakupi boste morali najprej izmeriti površino prostora, ki je potreben za določeno količino pridelka oz. obratno, prilagoditi želje realni situaciji. Tako so najprej potrebne meritve dolžine, širine in višine, prostora, ki je na voljo. Te tri meritve, skupaj z namestitvijo odprtin, oken, vrat in omaric v prostoru, bodo ključnega pomena za celotno zasnovo rastnega prostora.

Koliko luči, cevi, ventilatorjev potrebujemo

Zdaj je čas, da razmislimo o vaših možnostih. Koliko HID luči lahko namestite v tej sobi? Kako velik hidroponski sistem lahko vgradimo? V katero smer boste postavili razsvetljavo in cevi? Kakšna velikost ventilatorja in filtra bi bila najboljša?

Prav tako je pomembno razmisliti, kako bo lokacija prostora za gojenje vplivala na gojenje in kakšne težave in ovire ter prednosti bo predstavljala. Če nameravate gojiti v kleti, bo vaša temperatura verjetno nižja, obratno če bo prostor v mansardi. Če je prostor ob avtocesti, bodo stopnje CO2 višje. Če se prostor nahaja poleg polja ali sadovnjaka, bo potreben boljši filter za prezračevanje, saj lahko zunanji škodljivci sicer napadejo rastline. Smiselno pa je razmisliti tudi o uporabi klimatske naprave s pomočjo katere lahko nadzorujemo in ohranjamo stalno temperaturo.

Optimalno okolje za growroom

Ustrezno okolje ali prostor je tako ključnega pomena za vaše rastline. Dejavniki, kot so temperatura, vlažnost in CO2, lahko vplivajo na rast rastlin in pričakovano življenjsko dobo. Različne rastline v različnih življenjskih obdobjih morda želijo različne temperature, vlažnost in CO2; zato je vedno najbolje, da se seznanite z vrsto, ki jo nameravate obdelovati, in njenim življenjskim ciklom ter morda tudi sam izbor rastlin prilagodite dejanski lokaciji. Obenem je dobro predvideti, kakšne bodo spremembe in v kolikor ne gre drugače narediti prostor za gojenje, ki bo lahko zagotavljal različne pogoje ob različnem času.

Pri načrtovanju pa je tudi res, da ne bomo mogli predvideti vseh dejavnikov, to je ustreznih temperatur, vrednosti CO2 in vlažnosti. Na temperaturo bo močno vplivala količina luči HID, ki jih postavimo. Vlažnost se spremeni, ko luči ugasnejo ali se prižgejo ali če imamo veliko vode oz. razprševanje v prostoru. Nivo CO2 bo nihal, saj bodo vaše rastline uporabljale razpoložljivi CO2 v prostoru. Dobro splošno pravilo »na uč« pa je, da naj bo prostor s temperaturo med 20-24°C, vlažnost med 40-60% in CO2 pri 1500 ppm.

Merilne naprave so odlična rešitev, kjer situacija ni predvidljiva oz sploh na začetku, ko se sistem vzpostavlja, saj nam lahko pomagajo vzdrževati optimalne pogoje. Čeprav so lahko na začetku drage, se bodo merilne naprave za gojenje izkazali za zelo koristne.

Merilne naprave:

Merjenje pH rastlin vam omogočajo, da merite kislost zemlje oz. vode, v kateri gojite. Sicer se lahko ph do neke mere predvidi, pa je bolje preventivno meriti, saj je kasnejše odpravljanje napak lahko zapleteno zaradi številnih drugih možnih vzrokov.

Merjenje EC rastlin je koristno za ugotavljanje količine hranil, ki se v mediju nahajajo. Tako lahko ugotovimo, katera hranila moramo dodajate bolj in katera manj.

Merjenje vlage in temperature nam omogoča, da v prostoru ohranjamo optimalne pogoje, ki ustrezajo našim rastlinam in jih potemtakem tudi reguliramo.

Merjenje Co2 je koristno, saj lahko nepravilnosti povzročijo ovire pri rasti rasltin, če napak ne prepoznamo in ne odpravimo. Koristno je vsaj na začetku, saj nam omogoča, da prepoznamo, kako določen prostor in sistem v njem delujeta.